Intermediair Crapels.Helaas komt het steeds vaker voor dat bij evenementen geschillen ontstaan.Geschillen tussen particulieren, tussen particulieren en overheid,tussen de verschillende overheden zelf.Ons buro staat voor u klaar, wij zorgen voor een onpartijdig onderzoek.Gebaseerd op hoor en wederhoor bekijken we alle invalshoeken.In een schriftelijke rapportage onvangt u een uitgebreide analysevan het conflict met het eindadvies.

Door mediation zorgen wij voor een goede oplossing voor soms (te)lang slepende conflicten..Ons buro is een betrouwbare intermediair bij allerlei evenementen. ..Jan Peukensweg 11    6343 PR Klimmen    Weustenrade    045-5753776    06-22468873